ลูกหนี้เตรียมลงทะเบียน มหกรรมร่วมใจแก้หนี้

ลูกหนี้ไม่ต้องเครียดเตรียมลงทะเบียน มหกรรมร่วมใจแก้หนี้ ผ่อนหนักให้เป็นเบา

ลูกหนี้ไม่ต้องเครียดเตรียมลงทะเบียนผ่าน มหกรรมร่วมใจแก้หนี้ ของกระทรวงการคลัง และแบงก์ชาติ ผ่อนหนักให้เป็นเบา เริ่มต้นแบบยั่งยืน

เมื่อวันที่ 12 ก.ย. 65 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กระทรวงการคลัง และธนาคารแห่งประเทศไทย หรือ ธปท.ได้ร่วมกันจัดงาน มหกรรมร่วมใจแก้หนี้ : มีหนี้ต้องแก้ไข เริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืน โดยการจัดงานแบ่งเป็น 2 ระยะ

ระยะที่ 1 จะเป็นการเปิดช่องทางการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้ระหว่างลูกหนี้ที่ประสบปัญหาการชำระหนี้ และยังไม่ได้ความช่วยเหลือกับเจ้าหนี้ ผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 26 ก.ย. – 30 พ.ย. 65 เป็นระยะเวลา 2 เดือน โดยมีสถาบันการเงินตอบรับเข้าร่วมแล้ว 56 ราย ครอบคลุมหนี้ดังนี้

– สินเชื่อบัตรเครดิต
– สินเชื่อส่วนบุคคล
– สินเชื่อเช่าซื้อรถ จำนำทะเบียนรถ
– นาโนไฟแนนซ์
– สินเชื่อที่อยู่กับบริษัทบริหารสินทรัพย์
– สินเชื่อทุกประเภทของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

ข่าวการเงินล่าสุด

ระยะที่ 2 กระทรวงการคลัง ธปท. ร่วมกับสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ จะเพิ่มโครงการส่งเสริมความรู้ทางการเงินควบคู่กับการสร้างวินัยทางการเงิน รวมถึงการสนับสนุนให้ประชาชนที่มีความจำเป็นสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนของสถาบันการเงินของรัฐ และจะจัดงานมหกรรมสัญจร ทั้งในกรุงเทพฯ และภูมิภาคทั้ง 4 ภาคทั่วประเทศ โดยคาดว่าจะจัดระหว่างเดือน พ.ย. 65 ถึงเดือน ม.ค. 66

สำหรับการเตรียมตัวเพื่อสมัครเข้าร่วม “มหกรรมร่วมใจแก้หนี้” ลูกหนี้ควรปฏิบัติตัวดังนี้

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้ประสบปัญหารการชำระหนี้ รายได้ยังไม่ฟื้นตัวจากผลกระทบจากโควิด และยังไม่ได้รับความช่วยเหลือ

ข้อปฏิบัติ : 1. เช็กภาระหนี้ และความสามารถในการชำระหนี้
2. พิจารณาเงื่อนไขการผ่อนชำระที่ตนสามารถปฏิบัติได้ตลอดสัญญา
3. หากสามารถจ่ายหนี้ได้ ขอให้พยายามจ่ายหนี้ก่อน
4. ในระหว่างที่ยังไม่ได้ข้อสรุปกับสถาบันการเงิน หากมีค่างวดที่ถึงกำหนด ขอให้ชำระก่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เสียประวัติ

ทั้งลูกหนี้สามารถลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทย www.bot.or.th ตั้งแต่วันที่ 26 ก.ย.- 30 พ.ย. 65 หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อศูนย์คุ้มครองผู้ให้บริการทางการเงิน ธปท.1213